Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Rekrutacja

Celem przedszkola jest wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.
Troszczymy się o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Zasady rekrutacji:

Zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat (w miarę wolnych miejsc także 2,5–latki).

Kartę Zgłoszenia należy pobrać z przedszkola lub ze strony internetowej i wypełnioną złożyć w przedszkolu. Kartę można także przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkolemsf@gmail.com.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

W ramach rekrutacji, każdy Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, powinien umówić się na spotkanie z Siostrą Dyrektor.
O przyjęciu dziecka do przedszkola Rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.

Potwierdzeniem woli uczęszczania dziecka do przedszkola jest wpłata wpisowego 200 zł (dotyczy dzieci przyjętych).

Wpisowe jest bezzwrotne.

Przewidziane są dni adaptacyjne (z racji pandemii szczegóły dotyczące adaptacji zostaną podane w późniejszym terminie).

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela Siostra Dyrektor pod numerem telefonu 22 784 03 04 lub przedszkolemsf@gmail.com


Pytania i odpowiedzi:

1. Jak wygląda organizacja pracy przedszkola?

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00–16.30.

Pracujemy w lipcu, a sierpień jest miesiącem wolnym.

Nie pracujemy także w Wigilię, Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek.

2. Jakie są koszty?

Miesięczna opłata stała wynosi 400 zł + żywienie (stawka dzienna to 16,00 zł).

3. Jak wygląda temat wyżywienia?

Przedszkole korzysta z cateringu, który zapewnia firma „Zdrowo i Domowo” Mariusz Rudkowski. Dzieci mają zapewnione trzy posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

4. Jak liczne są grupy?

Grupy liczą do 12-15 osób. Są to grupy jednorodne wiekowo lub łączone w zależności od możliwości organizacyjnych.

5. Czy przyjmowane są do przedszkola 2,5-latki?

Do grupy najmłodszej pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci 3 -letnie.

Warunkiem przyjęcia dzieci młodszych jest ukończony wiek 2,5 lat. Osiągnięta przez nie, na miarę wieku, samodzielność oraz wolne miejsca w placówce.

6. Czy jest dla dzieci przewidziany czas na leżakowanie?

W naszym przedszkolu leżakują jedynie dzieci 2,5 oraz 3 letnie. Dla dzieci starszych po obiedzie jest czas na odpoczynek przy muzyce lub książce.

7. Jakie  zajęcia dodatkowe odbywają się w przedszkolu?

Dzieci korzystają z katechezy, zajęć umuzykalniających, gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego, zajęć logopedycznych (głównie grupy starsze). Zapewniamy opiekę psychologa. Powyższe zajęcia odbywają się w ramach opłat za przedszkole.

Dodatkowo można zapisać dziecko na zajęcia plastyczne prowadzone przez „Pracownię M” . Warsztaty prowadzi p. Małgorzata Mirkowska – Grabowska oraz zajęcia taneczne.

8. Co dzieje się w przedszkolu obok zajęć dydaktycznych?

W przedszkolu odbywają się uroczystości takie jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, tydzień misyjny, piknik rodzinny itp. Przedszkolaki biorą udział w różnych konkursach, wycieczkach, spacerach. Co najmniej raz w miesiącu w przedszkolu gości teatrzyk z ciekawym przedstawieniem lub odbywają się warsztaty biblijne.

9. Czy i kiedy można obejrzeć przedszkole?

W okresie rekrutacji do przedszkola zapraszamy w poniedziałki w godzinach 16.30 – 17.30. Na spotkanie należy umówić się z s. Maksymilianą – dyrektorem placówki, dzwoniąc pod numer telefonu 22 784 03 04.