Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Pszczółki

SALA

Plan dydaktyczno – wychowawczy

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Praca rolnika.
 2. Święta Wielkanocne.
 3. Chronimy środowisko.
 4. Kto ty jesteś?

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego – orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem.
 • Kształcenie zainteresowania czytaniem.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
 • Rozumienie znaczenia Świąt Wielkanocnych i utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych ze świętami.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego , przelicznie  i rozwiązywanie zadań tekstowych przy pomocy liczmanów.
 • Poszerzanie doznań sensorycznych.
 • Rozwijanie sprawności narządów mowy.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości, zręczności i zwinności.
 • Kształtowanie właściwych postaw i  zachowań ekologicznych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku do Ojczyzny.
 • Utrwalanie wiadomości na temat symboli Polski, polskich tradycji narodowych.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, zabytków.

PLAN DYDAKTYCZNY

Marzec

Tematy kompleksowe:

1. Kiedy patrzę w niebo
2. Oznaki wiosny
3. Wszystko rośnie
4. Pracowita wiosna
5. Na wsi

Ogólne cele wychowawczo–dydaktyczne:

 • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi.
 • Budzenie ciekawości poznawczej dziecka.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski „r, g, c, j”.
 • Budzenie zainteresowania czytaniem.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego – zabawy z cyfrą i liczbą 7,8.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw konstrukcyjnych i prac plastyczno-technicznych.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się dniami tygodnia.
 • Wdrażanie do przestrzegania umów i reguł w zabawach.
 • Zwrócenie uwagi na zmiany pojawiające się w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną.
 • Wdrażanie do dostosowywania ubrań do warunków pogodowych.
 • Rozwijanie syntezy słuchowej i pamięci wzrokowej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych, zabaw z piłką.
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania treści ruchem.
 • Rozwijanie sprawności narządów mowy.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie postaw społecznych – zachęcanie do pomocy innym.